از قدیم الایام تاکنون در میان اقوام و قومیت های ایرانی رسم بوده که عروس باید همراه با خود جهیزیه به منزل داماد ببرد و این موضوع در هر فرهنگ و سنتی با توجه به وضعیت کنونی متفاوت می باشد. این روزها با توجه به بالا بودن هزینه کمرشکن زندگی، اغلب خانواده ها برای کاهش فشار اقتصادی به زوجین، خود را موظف به تامین این لوازم دانسته و در تهیه آن به یکدیگر کمک قابل توجهی می کنند. به احتمال زیاد شما نیز در آینده قصد ازدواج خواهید داشت و خرید تمامی این وسایل برای تنها یک نفر کاری دشوار بوده و باید چندین تکه از آن را بین عروس و داماد تقسیم کنند. تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید تا لیست جهیزیه کامل عروس  در سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار دهیم و براساس آن اقدام به تصمیم گیری برای خرید اینگونه وسایل کنید.

ادامه مطلب “لیست جهیزیه عروس”

ادامه مطلب