سبد دو دسته بزرگ قیطانی

۱۸۰,۰۰۰ تومان

زیر قابلمه ای قیطان

۶۱,۰۰۰ تومان

زیر لیوانی قیطانی

۲۴,۰۰۰ تومان

سبد رخت بزرگ قیطانی

۷۷۰,۰۰۰ تومان

زیر بشقابی گرد بافت قیطانی

۱۰۵,۰۰۰ تومان

سبد نان مستطیل دسته دار بافت

۷۸,۰۰۰ تومان

جا قاشقی استوانه ای بافت

۹۲,۰۰۰ تومان

سرویس ۲۱ پارچه آشپزخانه گرد درب شفاف لیمون

۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان