سرویس پلاستیک 58 پارچه ارزان

سرویس جهیزیه 58 پارچه

هوم کت

پلاستیک فشرده

75 × 50 × 45 cm

الوان (همه رنگ)

15 کیلوگرم