سرویس 70 پارچه

سرویس جهیزیه 70 پارچه هوم کت

هوم کت

پلاستیک فشرده

100 × 55 × 55 cm

الوان (همه رنگ)

16 کیلوگرم