قیمت جاظرفی آلومینیومی

سبد آبچکان آلومینیومی

آلستر ایرانی

آلومینیوم

رزگلد, سفید, طلایی, قهوه ای, نقره ای

57*38

1700 گرم